Felhasználási feltételek


1. A Szolgáltató

1.1  A Masszazsklinika.com webáruházat Balogh Nóra egyéni vállalkozó (a továbbiakban: "Szolgáltató") üzemelteti.

1.2  web címe: www.masszazsklinika.com ("Weboldal"),

1.3  A Szolgáltató neve: Balogh Nóra e.v

1.4  A Szolgáltató székhelye: 1025 Budapest, Battai út 11/b

1.5  A Szolgáltató postai címe: 1025 Budapest, Battai út 11/b

1.6  A Szolgáltató adószáma: 56638536-1-41


2.  A megrendelés módja

2.1  A Weboldalon fogalmazott termékek megvásárlását célzó megrendelések leadása a masszazsklinika.com webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, a Weboldalon erre kialakított felületen keresztül


2.2  A Weboldalon keresztül leadott megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi meg a Megrendelők részére.

2.3  A megrendelés leadásához regisztrációra nincs szükség.


3.  A megrendelés menete

3.1  A kiválasztott termék(ek) kosárba tételét követően, a megrendelés véglegesítésére és az ajánlat elküldésére vonatkozó gomb megnyomásával a Megrendelő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik.

3.2  A Szolgáltató "a Megrendelő és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól" szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Korm. r.") 15. § (2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve külön is felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy az ajánlat elküldéséhez szükséges, a Weblapon jól láthatóan jelölt gomb megnyomásával nyilatkozatot tesz, mely a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

3.3  Ezen megrendelésre, mint vételi ajánlatra Szolgáltató a megrendeléstől számított legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a rendelés értékét, a termék megnevezését és darabszámát, sorszámát, valamint a Megrendelő adatait. Amennyiben a megrendelés feltételeit is tartalmazó visszaigazolás nem érkezik meg az itt meghatározott 48 órán beül, úgy a Megrendelő szabadul az ajánlati kötöttsége alól. 

3.4  A szolgáltatás megvásárlásának technikai lépései a megrendeléstől az átvételig: 

(i) A Megrendelő a Weblap felületén a megrendelést leadja.

(ii) A rendelés elfogadásáról a Szolgáltató elektronikus úton küld visszaigazolást a Megrendelőnek legkésőbb 2 munkanapon belül.

(iii) online fizetés esetén a Szolgáltató elektronikus úton elküldi a fizetési linket vagy a díjbekérőt, amit a Megrendelő elektronikus úton teljesít, vagy kártyás fizetés esetén a Megrendelő a vásárlási folyamat részeként fizeti ki a terméket. 

(iv) személyes átvétel és helyszíni készpénzes vagy bankkártyás fizetés esetén a számlát a Szolgáltató a helyszínen, elektronikus úton állítja ki és emailben továbbítja a Megrendelőnek.

(v) A Megrendelő a vásárlástól számított 14 napon belül jogosult a megrendelését visszavonni /sztornózni, amennyiben a szolgáltatás igénybevételére még nem került sor.

Ez esetben a Szolgáltató a visszavonás visszaigazolásáról értesítést küld, a már kifizetett vételárat pedig haladéktalanul visszautalja azon a módon, ahogyan annak teljesítése megtörtént, alapvetően arra a bankszámlára, melyről a vételár megfizetése történt.

(vi) Az alább meghatározottak szerint gyakorolható elállás esetén a Szolgáltató a termék visszavételét követően haladéktalanul, elektronikus úton küld értesítést a termék visszavételéről. A termék vételárát a fent meghatározottak szerint levonás nélkül utalja vissza arra a bankszámlára, ahonnan a fizetés történt.

3.5. A megrendelés leadásának és visszaigazolásának, továbbá a vásárlás során teendő egyéb nyilatkozatok nyelve a magyar; hasonlóképpen a megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződés nyelve is a magyar. A Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalmát Szolgáltató iktatja és elektronikus úton archiválja. Az iktatott szerződés archiválása olyan technikai eljárással történik, mely lehetővé teszi a szerződéssel kapcsolatos adatok visszakeresését és az azokhoz való hozzáférést. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.

3.6  A Weboldalon forgalmazott termékek mellett feltüntetett árak forintban értendőek és a fizetendő összeget jelentik.

4. Elállás

4.1. A Korm. rendelet 21. §-a és 22. §-a alapján a Megrendelő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül, amennyiben a megvásárolt szolgáltatás igénybevételére még nem került sor.

A Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (06-302299159-es telefonszámon), e-mailben (masszazsklinika01@gmail.hu), illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja.

4.2. Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a Megrendelő a más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.


5. A megrendelésre vonatkozó egyéb szabályok

5.1  A Szolgáltató felel a Weboldalon megjelenő adatok pontosságáért és azért, hogy az ott megjelenő információk a valóságnak megfelelnek. Azonban a nyilvánvalóan téves, elírásból, a számítógépes rendszer hibás működéséből, vagy hibájából adódó információk, különösen a termék vételárát nyilvánvalóan tévesen (pl. 10.000,- Ft. helyett 1 Ft. vagy 10 Ft. összegben) feltüntetőan ajánlat, különösen, ha a termék leírása a feltüntetett ár mértékére vonatkozóan eltérő adatokat tartalmaz, nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Árleszállítás, vagy akciók alkalmazása esetén Szolgáltató ennek tényét minden esetben külön közli. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban meghatározott rendelkezések irányadóak.


5.2 Szolgáltató külön is felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy az ajándék kártyák felhasználásának feltételeit a kibocsátó egyedileg határozza meg. Az ezzel kapcsolatos információkról (pl. a kártya felhasználásának határideje, a felhasználást lehetővé tevő üzletek felsorolása, stb.) a Szolgáltató a Weboldalon biztosít tájékoztatást, illetve esetenként a felhasználás feltételeit maga a termék tartalmazza.

5.3  A Szolgáltató kizárja a felelősségét azon, a Megrendelőt ért károk vonatkozásában, melyek abból adódnak, hogy a Megrendelő a Weboldalt az internet-szolgáltatás körében felmerülő hibából adódóan nem tudja elérni, avagy a Weboldal - a Szolgáltató súlyos gondatlanságát és szándékosságát kivéve - bármely oknál fogva a Megrendelő számára ideiglenesen nem elérhető.


5.4  A Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, amennyiben annak oka nincs összefüggésben a Weboldal használatával, avagy azzal összefüggésbe hozható annak ellenére, hogy Szolgáltató mindent megtett, mely egy webes szolgáltatótól elvárható annak érdekében, hogy a hardver és szoftver eszközeinek online terjedő vírusok, programok károkozásával szemben védett legyen, illetve azok tovább terjedését megakadályozza.


6. Hírlevél

6.1 A Szolgáltató jogosult a Weboldal felhasználói részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

6.2  A Szolgáltató nem ellenőrzi, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak-e illetve helytállóak-e.

6.3 A felhasználó a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben Szolgáltató a továbbiakban a felhasználó részére hírlevelet, egyéb reklám levelet jellegű értesítést nem küld, a felhasználó adatait pedig nyilvántartásából törli. A Szolgáltató adatkezelésre vonatkozó eljárását bővebben az Adatvédelmi Tájékoztató https://masszazsklinika.com/adatvedelmi-szabalyzat/ tartalmazza. 

7. Információ és panaszkezelés

7.1. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltatóhoz a webshop@masszazsklinika.com email címen, illetve a +36 302299159-es telefonszámon (munkanapokon 10.00-20.00 között).

7.2. Megrendelői panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, a webshop@masszazsklinika.com email címen, illetve a +36 302299159-es telefonszámon (munkanapokon 10.00-20.00 között).

7.3. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (Megrendelői jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: www.bekeltet.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Hatályos: 2021. november 19. napjától.